Nedsivningsanlæg

Kontakt ML Kloak ApS

Kontakt os

logoweb

nedsivningDa mange kommuner er kommet med påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land, kan et nedsivningsanlæg være en løsning.

Nedsivning af spildevand foregår dels gennem en septiktank / bundfældningstank, hvor rensningen foregår, og dels ved et nedsivningsanlæg, dvs. fordelerbrønd og sivedræn, hvor spildevandet bliver fordelt og udledt over et større areal.

Bundfældningstanke skal være CE-mærkede